Automatik Elektrocieplo.pl - energooszczędne ogrzewanie elektryczne
mapa serwisu
2019-02-28

Dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"

Czyste powietrze - walka ze smogiem

Rządowy program "Czyste powietrze"  ma na celu zredukowanie bądź wyeliminowanie emisji pyłów oraz pozostałych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do powietrza wskutek emisji z kominów budynków jednorodzinnych.

Przedmiot dofinansowania

Program "Czyste powietrze"  dedykowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dofinansowanie z programu "Czyste powietrze" może mieć formę dotacji lub pożyczki i  obejmuje środki przeznaczone na:

 • wymianę starych źródeł ciepła na nowe piece, które spełniają wymogi programu,
 • zredukowanie mostków cieplnych - docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych, ekologicznych źródeł energii - kolektorów slonecznych lub instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż rekuperacji - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.


Środki na cele programu "Czyste powietrze"  pozyskane są z NFOŚiGW mogą być przeznaczone na wyżej wymienione cele związane z pracami termomodernizacyjnymi w budynku mieszkalnym użytkowanym lub nowobudowanym.

Forma dofinansowania

Dofinasowanie można otrzymać w formie:

 • bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji  - pokrycie od 15 do 90% kosztów mieszczących się w limicie 53 tys. zł na budynek
 • zwrotna tania pożyczka

Głównym celem programu jest efektywne zarządzanie energią, odbywające się nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale także dla użytkowników. Zaproponowane rozwiązania prowadzą do obniżenia kosztów ogrzewania domów. 

Terminy

Program uwzględnia następujące terminy:

 • Realizacja programu przebiegać będzie w latach 2018 - 2029.
 • Podpisywanie umów powinno zakończyć się do 31.12.2027 r.
 • Wszystkie prace objęte umową powinny zakończyć się do 30.06.2029 r.

Udzielaniem dotacji oraz pożyczek w ramach dofinansowania dla programu "Czyste powietrze" zajmuje się  szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek składamy do WFOŚiGW właściwy terytorialnie ze względu na adres budynku.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia poniesienia pierwszego wydatku.  Jednocześnie nie później niż zakończenie prac.

Prace  termomodernizacyjne należy ukończyć w ciągu 24 od dnia, w którym zawarta była umowa dofinansowania.

Realizacja wypłaty dotacji lub zaliczki

Po zrealizowaniu danego etapu lub wszystkich prac następuje wypłata środków w zależnośći : dotacji lub pożyczki.

Uwaga! Priorytetem jest montaż nowego źródła ciepła, chyba że już takie jest.

 

 

 

 

AUTOMATIK ELEKTROCIEPŁO
ul. Legionów 16     

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44

tel. 601 862 788

e-mail: biuro@elektrocieplo.pl

Biuro obsługi klienta czynne:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

 

Newsletter
podaj email:
 
Szukaj nas na:
Misja firmy

Automatik Elektrociepło od ponad 20 lat zajmujemy się projektowaniem i montażem ogrzewania elektrycznego. Naszą dewizą jest uzyskanie oczekiwanego  komfortu cieplnego w rozsądnej ekonomii  w domach, firmach, kościołach. Pracujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat:

"Ogrzewanie akumulacyjne i rekuperacja wewnątrzścienna"

kliknij na powyższy link