Automatik Elektrocieplo.pl - energooszczędne ogrzewanie elektryczne
mapa serwisu

Ogrzewanie ławkowe

Ogrzewanie nawet zabytkowych obiektów sakralnych

Ogrzewanie szczególnie drewnianych, zabytkowych kościołów mieć na uwadze nie tylko komfort wiernych, należy zadbać o właściwy mikroklimat w obiekcie. Nieodpowiedni sposób ogrzewania i utrzymanie nieprawidłowej temperatury i wilgotności są bardzo szkodliwe dla dzieł sztuki. Powstają zniszczenia w postaci pęknięć w elementach drewnianych, polichromowanych elementach wystroju, rozwarstwienia powłok malarskich, silne zabrudzenia powierzchni, uaktywnienie działania soli w materiałach porowatych.

Przez lata zabytkowe wnętrze zaadaptowały się do danego mikroklimatu, gwałtowna zmiana mogłaby uszkodzić cenne elementy wyposażenia.

Ogrzewanie ławkowe jest systemem grzewczym, który jest mało inwazyjny dla mikroklimatu obiektu sakralnego a jednocześnie spełnia parametry temperatury wobec oczekiwań wiernych. Układ zamontowany w ławkach osiąga swoją maksymalną temperaturę po około 30 minutach. Zgodnie z oczekiwaniem, maksymalną temp. wynoszącą około 14 stopni C układ osiąga na wysokości 40cm, a temperatura szybko spada wraz z wysokością; efekt ogrzewania przestaje być zauważalny powyżej 1,2m. System ławkowy jest źródłem ciepła, praktycznie niezaburzających warunków przestrzeni wnętrza kościoła. Ponadto podział całego układu grzewczego na sektory, wpływa na ekonomię. System pozwala na takie wykonanie instalacji, by liczba czynnych grzejników dopasowana była automatycznie do liczby zajętych ławek. Podział na sektory sprawia, iż ogrzewana jest wyłącznie ta część budynku, w której znajdują się wierni, co generuje znaczące oszczędności.

W nieogrzewanym kościele, para wodna znajdująca się w powietrzu jest przyczyną zawilgocenia i może stać się przyczyną powolnego niszczenia struktury warstwy malarskiej i tynku. Kondensacja pojawia się w okresie zimowym, kiedy para wodna , wydzielana przez przebywających kościele ludzi, styka się z zimną powierzchnią sklepienia.

Zastosowany system ogrzewania wiernych nie zaburza naturalnego mikroklimatu kościoła i jest bezpieczny dla znajdujących się w kościele obiektów zabytkowych (polichromie na ścianach i sklepieniu kościoła, dekorowane elementy drewniane, obrazy). Jednocześnie zapewnia komfort osobom biorącym udział w nabożeństwie i imprezach kulturalnych odbywających się we wnętrzu świątyń. W świątyni stała temperatura nie jest wymagana przez całą dobę, dlatego ważna jest niewielka bezwładność urządzeń, szybko reagujące na zmieniające się programy w sterowaniu, np. zwiększenie temperatury. Ciepło jest wytwarzane natychmiast po włączeniu grzejnika, urządzenie jest doskonałą i wydajna opcją ogrzewania w powoli nagrzewających się obiektach.

Ogrzewanie ławkowe to rodzaj ogrzewania niskotemperaturowego, którego elementy grzejne zamontowane są pod ławkami. Jest niewidoczne, charakteryzuje się bardzo niską bezwładnością cieplną, w efekcie czego zadaną temperaturę osiąga się praktycznie natychmiast po włączeniu. Nie naraża znajdujących się w świątyni eksponatów na skoki temperatur, który mogłyby mieć szkodliwy wpływ na ich kondycję. Przy jego pomocy możliwe jest ogrzewanie całego sektora ławek np. w niedzielę lub tylko wydzielonych stref w dni powszednie.

Moduły mają dyskretną budowę, specjalnie przystosowaną do montażu pod ławkami i siedziskami, czasem pod klęcznikami lub oparciami. Uzupełnieniem grzejników jest system kontrolno-sterujący, zamontowany w zakrystii, który ułatwia obsługę systemu.

Wnioski: przed podjęciem decyzji o inwestycji w ogrzewanie zabytkowej budowli konieczne jest pozyskanie kompetentnej ekspertyzy konserwatorskiej i inżynierskiej.

Należy troskliwie wziąć pod rozwagę nie tylko uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, ale uznać za priorytet oddziaływanie, a raczej jego brak na wygląd i estetyczną atmosferę wnętrza zabytkowej świątyni. System nie może szkodzić budowli i jej wyposażeniu, nie psuć estetyki świątyni ani nie przeszkadzać w sprawowaniu liturgii.

Przykładowy koszt ogrzania kościoła podczas jednej Mszy Świętej dla 200 miejsc siedzących

Całkowita długość ławek 90mb moc 250W/mb

  • Taryfa C11 - 0,86zł/kWh

  • 0,86zł/kWh x 22,5kW = 19,35kW brutto

Koszt za 1 godzinę pracy urządzeń

AUTOMATIK ELEKTROCIEPŁO
ul. Legionów 16     

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44

tel. 601 862 788

e-mail: biuro@elektrocieplo.pl

Biuro obsługi klienta czynne:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

 

Newsletter
podaj email:
 
Szukaj nas na:
Misja firmy

Automatik Elektrociepło od ponad 20 lat zajmujemy się projektowaniem i montażem ogrzewania elektrycznego. Naszą dewizą jest uzyskanie oczekiwanego  komfortu cieplnego w rozsądnej ekonomii  w domach, firmach, kościołach. Pracujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat:

"Ogrzewanie akumulacyjne i rekuperacja wewnątrzścienna"

kliknij na powyższy link