Automatik Elektrocieplo.pl - energooszczędne ogrzewanie elektryczne
mapa serwisu

Gruntowe instalacje przeciwoblodzeniowe - Kable grzejne

Bezpieczeństwo

Na obszarze, pod którym położono system grzewczy, nie występuje oblodzenie i nie zalega śnieg. Pozwala to uniknąć stosowania mieszanek zawierających sól i wynikających z tego uszkodzeń nawierzchni spowodowanych erozyjnym działaniem soli lub wody. Zmniejsza się także prawdopodobieństwo wypadków spowodowanych przez śliskość nawierzchni i nawisy śnieżne.

Instalacja ogrzewania przeciwoblodzeniowego - przewody grzejne ELEKTRA

Uniwersalność

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane pod typowymi nawierzchniami takimi jak kostka, beton, płyty chodnikowe i asfalt. Stosowane są także na wszystkich rodzajach dachów w celu usunięcia  śniegu i lodu z rynien, rur spustowych i skrajnych fragmentów poszycia dachowego.

Automatyczne sterowanie

Systemy grzewcze są w pełni zautomatyzowane. Na podstawie pomiaru temperatury powietrza i wilgoci. Automatyka przewodów grzejnych -  ogrzewania przeciwoblodzeniowego sama określa konieczność załączenia lub wyłączenia przewodów grzejnych.

Rozdzielnia 

Niskie koszty

Koszty zainstalowania i eksploatacji systemu grzewczego  są stosunkowo niskie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę wydatki związane z użyciem mieszanek solnych i ręcznym odśnieżaniem. Ogrzewanie eliminuje także koszty napraw uszkodzeń  spowodowanych przez zamarzającą wodę, śnieg i korozyjne działanie soli. Systemy grzewcze nie wymagają obsługi technicznej i są bardzo trwałe. Okres trwałości kabli i mat grzejnych marki DEVI wynosi co najmniej 50 lat, natomiast okres gwarancji to 10 lat.

Prosty wzór na wyliczenie przybliżonych kosztów eksploatacji ogrzewania podjazdu

moc zainstalowana  x  8h  x cena za kWh  = wynik  x ilość dni w m-cu

 Komfort

Odpowiednio zaprojektowany system przeciwoblodzeniowy może utrzymać czystą i suchą nawierzchnnię przez cały okres zimowy.Oblodzone schody czy podjazdy nie stanowią już zagrożenia dla naszego zdrowia.

Konstrukcje gruntowe - kable grzejne DEVI

Do instalacji przeciwoblodzeniowych zalecany są kable grzejne DEVIflex o mocy nie mniejszej niż 18W/m oraz maty DEVImat o mocy 300W/m.

Do sterowania pracą systemów przeciwoblodzeniowych przeznaczony jest sterownik mikroprocesorowy DEVIregTM850 współpracujący ze zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgoci. Innymi sterownikami, które można zastosować do systemów przeciwoblodzeniowych są: DEVIregTM316,330,610.

  • Instalacja w piasku pod płytami betonowymi                    

Teren, na którym układa się instalację grzewczą musi być całkowicie płaski oraz wolny od kamieni i innych ostrych przedmiotów. Wszystkie powierzchniowe zagłębienia muszą być dokładnie wypełnione i wyrównane.

Kable grzejne lub maty układa się na wstępnej podsypce piaskowej unieruchamiając je pasami taśmy montażowej DEVIfast.

Kable grzejne lub maty powinny znajdować się możliwie blisko płyt chodnikowych/kostki brukowej. Warstwa piasku nad kablem powinna mieć grubość min. 2-3 cm. Instalacja grzejna będzie dzięki temu skutecznie chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby powstać podczas stosowania urządzeń do stabilizacji gruntu. 

  • Instalacje zalewane betonem

Aby zapobiec  przemieszczaniu się kabli i mat podczas wylewania betonu, należy unieruchomić je za pomocą specjalnej taśmy DEVIfast, rozłożonej na podłożu co ok. 30cm i przytwierdzić do podłoża np. stalowymi gwoździami. Jeżeli  w warstwie betonu ma być zbrojenie, taśmę przymocowujemy do niego, a dopiero później montujemy kabel grzejny. 

Pierwsze włączenie instalacji grzewczej może nastąpić po około 30 dniach od wylania betonu. Rezystancja kabla i izolacji powinny zostać skontrolowane przez elektryka przed i po wylaniu masy betonowej.

  • Instalacje pod nawierzchnią asfaltową

Systemy grzewcze nawierzchni asfaltowych wykonywane są dwoma metodami:

  1. Przed rozłożeniem asfaltu kable grzejne są całkowicie pokrywane piaskiem lub warstwą betonu (min. 2 cm), który chroni kable przed przegrzaniem przez gorący asfalt. Temperatura asfaltu nie może byc wyższa niż 1300 - 1400C.
  2. Kable grzejne grzejne lub maty są bezpośrednio zalewane asfaltem. W tym przypadku zalecane są kable lub maty odporne na krótkotrwałe działanie temperatury do 2400C. Zwiększona odporność kabli na działanie wysokiej temperatury umożliwia rezygnację z ochronnej podsypki piaskowej, co skraca czas konieczny do wykonania instalacji i zmniejsza jej koszt.

Aby zapobiec uszkodzeniu kabli, do wyrównywania powierzchni nie mogą być stosowane ciężkie walce i inne maszyny do rozkładania asfaltu. Grubość dywanika asfaltowego mierzona od górnej powierzchni kabli nie powinna być mniejsza od 5cm.

  • Instalacje w konstrukcjach podwieszanych 

Niezależnie od typu nawierzchni oraz zastosowanego  materiału, w którym znajdować się będą kable grzejne jeżeli dolna część ochranianego obszaru narażona jest na wychładzanie, należy przewidzieć  warstwę materiału izolacyjnego.

AUTOMATIK ELEKTROCIEPŁO
ul. Legionów 16     

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44

tel. 601 862 788

e-mail: biuro@elektrocieplo.pl

Biuro obsługi klienta czynne:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

 

Newsletter
podaj email:
 
Szukaj nas na:
Misja firmy

Automatik Elektrociepło od ponad 20 lat zajmujemy się projektowaniem i montażem ogrzewania elektrycznego. Naszą dewizą jest uzyskanie oczekiwanego  komfortu cieplnego w rozsądnej ekonomii  w domach, firmach, kościołach. Pracujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat:

"Ogrzewanie akumulacyjne i rekuperacja wewnątrzścienna"

kliknij na powyższy link