Automatik Elektrocieplo.pl - energooszczędne ogrzewanie elektryczne
mapa serwisu

Gruntowe instalacje przeciwoblodzeniowe - kable grzewcze Elektra

Kable grzewcze Elektra - bezpieczeństwo

Na obszarze, pod którym położono kabel grzewczy Elektra, nie występuje oblodzenie i nie zalega śnieg. Unikamy stosowania mieszanek zawierających sól i wynikających z tego uszkodzeń nawierzchni spowodowanych erozyjnym działaniem soli lub wody. Zmniejsza się także prawdopodobieństwo wypadków spowodowanych przez śliskość nawierzchni i nawisy śnieżne.

kable grzewcze elektra vcdr  vcd

Instalacja ogrzewania przeciwoblodzeniowego - przewody grzejne ELEKTRA

Uniwersalność

Systemy przeciwoblodzeniowe kable grzewcze Elektra mogą być instalowane pod typowymi nawierzchniami takimi jak kostka, beton, płyty chodnikowe i asfalt. Stosowane są także na wszystkich rodzajach dachów w celu usunięcia  śniegu i lodu z rynien, rur spustowych i skrajnych fragmentów poszycia dachowego.

Automatyczne sterowanie

Kable grzewcze Elektra - rozdzielnia sterowanie

 

Kable grzewcze Elektra instalowane na zewnątrz są w pełni zautomatyzowane. Na podstawie pomiaru temperatury powietrza i wilgoci, automatyka przewodów grzejnych Elektra włącza lub wyłącza ogrzewanie.

Koszty zainstalowania i użytkowania ogrzewania elektrycznego są stosunkowo niskie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę wydatki związane z użyciem mieszanek solnych i ręcznym odśnieżaniem. Ogrzewanie eliminuje także koszty napraw uszkodzeń  spowodowanych przez zamarzającą wodę, śnieg i korozyjne działanie soli. Ogrzewanie elektryczne - kable grzewcze nie wymagają obsługi technicznej i są bardzo trwałe. Okres trwałości kabli i mat grzewczych wynosi co najmniej 50 lat, natomiast okres gwarancji to 20 lat.

Odpowiednio zaprojektowany system przeciwoblodzeniowy - kable grzewcze może utrzymać czystą i suchą nawierzchnnię przez cały okres zimowy. Oblodzone schody czy podjazdy nie stanowią już zagrożenia dla naszego zdrowia.

Konstrukcje gruntowe - kable grzewcze Devi

Instalacja w piasku pod płytami betonowymi                    

kable grzewcze elektra vcdr vcd

Teren, na którym układa się instalację grzewczą musi być całkowicie płaski oraz wolny od kamieni i innych ostrych przedmiotów. Wszystkie powierzchniowe zagłębienia muszą być dokładnie wypełnione i wyrównane.

Kable grzewcze lub maty grzewcze układa się na wstępnej podsypce piaskowej unieruchamiając je pasami taśmy montażowe.

Kable grzewcze lub maty powinny znajdować się możliwie blisko płyt chodnikowych/kostki brukowej. Warstwa piasku nad kablem powinna mieć grubość min. 2-3 cm. Instalacja grzejna będzie dzięki temu skutecznie chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby powstać podczas stosowania urządzeń do stabilizacji gruntu. 

Instalacje zalewane betonem

Aby zapobiec  przemieszczaniu się kabli i mat grzewczych podczas wylewania betonu, należy unieruchomić je za pomocą specjalnej taśmy, rozłożonej na podłożu co ok. 30cm i przytwierdzić do podłoża np. stalowymi gwoździami. Jeżeli  w warstwie betonu ma być zbrojenie, taśmę przymocowujemy do niego, a dopiero później montujemy kabel grzewczy. 

Pierwsze włączenie instalacji grzewczej może nastąpić po około 30 dniach od wylania betonu. Rezystancja kabla i izolacji powinny zostać skontrolowane przez elektryka przed i po wylaniu masy betonowej.

Instalacje pod nawierzchnią asfaltową

Ogrzewanie nawierzchni asfaltowych wykonywane są dwoma metodami:

  1. Przed rozłożeniem asfaltu kable grzewcze są całkowicie pokrywane piaskiem lub warstwą betonu (min. 2 cm), który chroni kable przed przegrzaniem przez gorący asfalt. Temperatura asfaltu nie może byc wyższa niż 1300 - 1400C.
  2. Kable grzewcze lub maty grzewcze są bezpośrednio zalewane asfaltem. W tym przypadku zalecane są kable lub maty odporne na krótkotrwałe działanie temperatury do 2400C. Zwiększona odporność kabli na działanie wysokiej temperatury umożliwia rezygnację z ochronnej podsypki piaskowej, co skraca czas konieczny do wykonania instalacji i zmniejsza jej koszt.

Instalacje w konstrukcjach podwieszanych 

Niezależnie od typu nawierzchni oraz zastosowanego materiału, w którym znajdować się będą kable grzewcze jeżeli dolna część ochranianego obszaru narażona jest na wychładzanie, należy przewidzieć  warstwę materiału izolacyjnego.

AUTOMATIK ELEKTROCIEPŁO
ul. Legionów 16     

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44

tel. 601 862 788

e-mail: biuro@elektrocieplo.pl

Biuro obsługi klienta czynne:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

 

Newsletter
podaj email:
 
Szukaj nas na:
Misja firmy

Automatik Elektrociepło od ponad 25 lat zajmujemy się projektowaniem i montażem ogrzewania elektrycznego. Naszą dewizą jest uzyskanie oczekiwanego  komfortu cieplnego w rozsądnej ekonomii  w domach, firmach, kościołach. Pracujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat:

"Ogrzewanie akumulacyjne i rekuperacja wewnątrzścienna"

kliknij na powyższy link