Automatik Elektrocieplo.pl - energooszczędne ogrzewanie elektryczne
mapa serwisu
2018-09-07

Ogrzewanie elektryczne w nowych domach po 2021 r.

Realizacja założeń zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od stycznia 2021 r. powodują, że bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii spełnienie wymagań warunków technicznych 2021 r.  może być niemożliwe.

Nowe domy, w których zaplanowano ogrzewanie elektryczne bezpośrednie lub akumulacyjne (pobór energii elektrycznej z taniej taryfy) z powodzeniem mogą mieć zaprojektowaną instalację ogrzewania elektrycznego. Warunkiem osiągnięcia wymaganego wskaźnika EP - energii pierwotnej wynoszącej 70 [kWh/(m2rok)], jest zaprojektowanie w ramach ogrzewania elektrycznego mikroelektrowni fotowoltaicznej, która w połączeniu z siecią elektroenergetyczną  zapewni  udział zaopatrzenia budynku w energię elektryczną na potrzeby ogrzewania elektrycznego, ciepłej wody użytkowej oraz na bieżące potrzeby - światło, płyta indukcyjna itp.

Aby osiągnąć wymagany wskaźnik EP należy dobrać mikroelektrownię fotowoltaiczną, która wyprodukuje około 70% energii ze słońca, natomiast pozostała część energii zostanie pobrana z sieci elektroenergetycznej. Wyżej wskazane proporcje zasilania budynków w energię mają odzwierciedlenie w zapisach obowiązującej ustawy o OZE dotyczącej rozliczeni "prosumenckiego" w zakresie gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej itp. Nalezy miec na uwadze, że ogrzewanie elektryczne wspomagane energią odnawialną ma przewagę nad ogrzewaniem węglowym czy olejowym, ponieważ w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz pyłów, a zwłaszcza PM 10 oraz PM 2.5 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Oprócz aspektu ekologicznego ogrzewanie elektryczne wspomagane jest źródłem  odnawialnym w postaci modułów fotowoltaicznych posiada wiele innych zalet. Jedną z nich, wartą uwagi, jest aspekt ekonomiczny, który daje możliwość  zredukowania rachunków użytkownika za ogrzewanie domu i ciepłą wodę użytkową o około 70% (przy optymalnym dobraniu mocy elektrowni fotowoltaicznej), natomiast drugą jest aspekt techniczny charakteryzujący się  długą żywotnością instalacji fotowoltaicznej przy jej efektywnej pracy. Czas optymalnego działania, przy właściwym serwisowaniu, sięga rzędu 25-30 lat. Tak długa gwarancja jest obecnie standardem na rynku oferowanym przez producentów na moduły fotowotaiczne.

W podsumowaniu, należy podkreślić, że ogrzewanie elektryczne wspomagane ogniwami fotowoltaicznymi jest i będzie coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w konfigurowaniu projektów nowoczesnych domów mających spełniać coraz to wyższe wymagania techniczne określone Rozporządzeniem  "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 r.

AUTOMATIK ELEKTROCIEPŁO
ul. Legionów 16     

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44

tel. 601 862 788

e-mail: biuro@elektrocieplo.pl

Biuro obsługi klienta czynne:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

 

Newsletter
podaj email:
 
Szukaj nas na:
Misja firmy

Automatik Elektrociepło od ponad 25 lat zajmujemy się projektowaniem i montażem ogrzewania elektrycznego. Naszą dewizą jest uzyskanie oczekiwanego  komfortu cieplnego w rozsądnej ekonomii  w domach, firmach, kościołach. Pracujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat:

"Ogrzewanie akumulacyjne i rekuperacja wewnątrzścienna"

kliknij na powyższy link