Automatik Elektrocieplo.pl - energooszczędne ogrzewanie elektryczne
mapa serwisu
2019-02-28

Programu "Czyste powietrze" wersja 2.0

Czyste powietrze - nowe zasady w wersji 2.0

Rządowy program "Czyste powietrze"  ma na celu zredukowanie bądź wyeliminowanie emisji pyłów oraz pozostałych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do powietrza wskutek emisji z kominów budynków jednorodzinnych. Od   1 stycznia 2020 r. zgodnie  z ust. 6.7 pkt 6) programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Kto może skorzystać z programu "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze"  dedykowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych z istniejącą kotłownią emitującą niską emisję. Każda osoba fizyczna (beneficjent) będąca właścicielem lub współwłaścicielem już istniejącego mieszkalnego budynku jednorodzinnego może ubiegać się o dofinansowanie. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.

W programie zastosowano podział beneficjentów według poziomów dofinansowania: podstawowy i podwyższony.

Zadanie dofinansowania z programu "Czyste powietrze"

Podstawowym zadaniem programu jest likwidacja smogu, a więc wymiana starych pieców na nowe.

Dofinansowanie z programu "Czyste powietrze" może mieć formę dotacji lub pożyczki i  obejmuje środki przeznaczone na:

 • wymianę starych źródeł ciepła na nowe piece, które spełniają wymogi programu,
 • zredukowanie mostków cieplnych - docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych, ekologicznych źródeł energii - kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż rekuperacji - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.


Środki na cele programu "Czyste powietrze"  pozyskane są z NFOŚiGW  i mogą być przeznaczone na wyżej wymienione cele związane z pracami termomodernizacyjnymi w budynku mieszkalnym użytkowanym.

10 zmian w nowej wersji programu

 1. Prosta procedura otrzymania dotacji.
 2. Ujednolicenie wniosku o dotację.
 3. Przyspieszenie czasu rozpatrywania wniosku.
 4. Wprowadzenie do programu Jednostek Samorządów Terytorialnych.
 5. Składanie wniosków do WFOŚ on-line, bezpośrednio przez stronę internetową.
 6. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym.
 7. Możliwość uzyskania dotacji dla osób, które już wymieniły źródło ciepła.
 8. Możliwość finansowania działań juz rozpoczętych i zakończonych.
 9. Włączenie w  program sektora bankowego.
 10. Integracja z programem MÓJ PRĄD.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie można otrzymać w formie:

 • bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji  
 • zwrotna niskooprocentowana pożyczka

Głównym celem programu jest efektywne zarządzanie energią, odbywające się nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale także dla użytkowników. Zaproponowane rozwiązania prowadzą do obniżenia kosztów ogrzewania domów. 

Terminy

Program uwzględnia następujące terminy:

 • Realizacja programu przebiegać będzie w latach 2018 - 2029.
 • Podpisywanie umów powinno zakończyć się do 31.12.2027 r.
 • Wszystkie prace objęte umową powinny zakończyć się do 30.06.2029 r.

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia:

Można starać się o dotacje na ukończone działania pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód głównego beneficjenta z różnych źródeł nie może przekraczać 100 000 zł. W tym przypadku nie jest uwzględniany dochód na członka gospodarstwa  domowego. Beneficjent, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła może otrzymać nawet  25000 zł. Dodatkowe 5000 zł można otrzymać na instalacje fotowoltaiczną z programu "Mój prąd".

Przedmiotem dotacji mogą być objęte koszty związane z:

 • przygotowaniem audytu energetycznego
 • przygotowaniem projektów i ekspetyz
 • demontażem  starego źródła ciepła
 • zakupem i montażem ogrzewania elektrycznego lub innego
 • zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakupem i montażem termomodernizacji, okien i drzwi

Ważne, że nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte. Maksymalna kwota dotacji bez wymiany źródła ciepła wynosi              10 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 400,- zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960,- zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udokumentować za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Tutaj maksymalna wysokość dotacji wynosi 32 000,- zł  bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 000,- zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Koszty, które można sfinansować dotacją są podobne, jak w pierwszej grupie. Natomiast maksymalna kwota dotacji bez wymiany źródła ciepła jest wyższa i wynosi 15 000,- zł

Dodatkowo dotacja może być uzupełniona o pożyczkę z gminy dla najuboższych beneficjentów.

Gdzie można złożyć wniosek

Udzielaniem dotacji oraz pożyczek w ramach dofinansowania dla programu "Czyste powietrze" zajmuje się  szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek składamy do WFOŚiGW właściwy terytorialnie dla adresu budynku, który będzie modernizowany. Na stronach internetowych WFOŚiGW znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku oraz terminy składania i rozpatrywania.

Wykaz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

AUTOMATIK ELEKTROCIEPŁO
ul. Legionów 16     

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44

tel. 601 862 788

e-mail: biuro@elektrocieplo.pl

Biuro obsługi klienta czynne:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

 

Newsletter
podaj email:
 
Szukaj nas na:
Misja firmy

Automatik Elektrociepło od ponad 20 lat zajmujemy się projektowaniem i montażem ogrzewania elektrycznego. Naszą dewizą jest uzyskanie oczekiwanego  komfortu cieplnego w rozsądnej ekonomii  w domach, firmach, kościołach. Pracujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat:

"Ogrzewanie akumulacyjne i rekuperacja wewnątrzścienna"

kliknij na powyższy link