Automatik Elektrocieplo.pl - energooszczędne ogrzewanie elektryczne
mapa serwisu
2020-02-24

Ulga termomodernizacyjna

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna obejmuje zakres usług, materiałów i urządzeń  określony w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. Wydatki na powyższe modernizacje można odliczyć od podstawy opodatkowania. Celem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej jest poprawa ekonomii związana z ogrzewaniem budynku jednorodzinnego. 

Ważne, co należy zaznaczyć, że ulga dotyczy tylko budynków użytkowanych już istniejących  a nie nowobudowanych.

Warunki nowej ulgi określa ustawa z dnia 09 listopada 2018 r.  "O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." Dz.U. 2018 poz. 2246

Kto może skorzystać z ulgi

Zgodnie z powyższą ustawą ulga przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Płaci podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali 17 i 32%, podatek liniowy 19% lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Na poniesione wydatki należy mieć wystawione faktury.

Jaką kwotę można odliczyć

Podatek można pomniejszyć maksymalnie o 16 960 zł, gdy podatek objęty jest stawką 32%. Osoby ze stawką 17% zyskają najwyżej 9 407 zł za 2019 a 9010 zł za 2020 r. W ramach tej ulgi można odliczyć nie więcej niż 53 tys. zł. Powyższa kwota dotyczy prac modernizacyjnych oraz materiałów budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r.

Odliczeń dokonujemy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Ważne terminy

Przedsięwzięcie musi być zakończone przed upływem 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Nie spełnienie tego warunku powoduje obowiązek zwrotu ulgi.

Ulga termomodernizacyjna a program "Czyste powietrze"

W przepisach ulgi termomodernizacyjnej nie ma wymagań co do Warunków Technicznych 2021. Nie ma potrzeby sporządzania analiz energetycznych, audytu energetycznego. 

Jeśli nasze działania związane z termomodernizacją zostały dofinansowane z innych źródeł, uzyskanych kwot nie możemy odliczyć od podatku.  Inne źródła dofinansowania: 

- dotacji z programu "Czyste powietrze"

- dotacji z programu "Mój prąd"

- innych źródeł dofinansowania np. z gminy

Co można odliczyć od podatku

Rozporządzenie z 21 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2489

Materiały budowlane m.in.:

 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz systemy dociepleń i zabezpieczeń przed zawilgoceniem
 • elementy instalacji grzewczej, instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • okna i drzwi, okna połaciowe, drzwi garażowe, drzwi balkonowe, powierzchnie przezroczyste nieotwierane
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Urządzenia m.in.:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury
 • kocioł gazowy lub olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą oraz systemem kominowym
 • zbiornik na gaz lub olej
 • kocioł na paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu
 • przyłącze sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • pompa ciepła z osprzętem
 • kolektor słoneczny z osprzętem
 • panelel fotowoltaiczne z osprzętem.

Usługi m.in.:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku, analizy budynku, dokumentacji projektowej
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów
 • wymiana stolarki zewnętrznej
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego lub olejowego kondensacyjnego, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i wentylacji z odzyskiem ciepła
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Szczegółowa lista znajduje się w rozporządzeniu z 21 grudzień 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2489.

Program "Czyste powietrze"

 

 

 

 

 

 

AUTOMATIK ELEKTROCIEPŁO
ul. Legionów 16     

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44

tel. 601 862 788

e-mail: biuro@elektrocieplo.pl

Biuro obsługi klienta czynne:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

 

Newsletter
podaj email:
 
Szukaj nas na:
Misja firmy

Automatik Elektrociepło od ponad 25 lat zajmujemy się projektowaniem i montażem ogrzewania elektrycznego. Naszą dewizą jest uzyskanie oczekiwanego  komfortu cieplnego w rozsądnej ekonomii  w domach, firmach, kościołach. Pracujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat:

"Ogrzewanie akumulacyjne i rekuperacja wewnątrzścienna"

kliknij na powyższy link